Administracja Sieci Komputerowych

Odpowiednik kursu Cisco Certified Network Associate v7.0
Przygotowanie do egzaminu Cisco 200-301 CCNA v1.0

Obecnie nasza Akademia oferuje dwie wersje kursu
Administracji Sieci Komputerowych CCNA:

Wersja On-Line
Wersja e-Learning

W obu wersjach oferujemy dokładnie to samo szkolenie. Kurs on-line polega na tym, że spotykamy się w wirtualnej klasie w wyznaczonych terminach i wykładowca omawia wszystkie tematy oraz prowadzi ćwiczenia, które wykonywane są przez uczestników na zdalnym laboratorium. W wersji e-Learningowej dostarczamy uczestnikom nagrania z zajęć on-line, z którymi można zapoznać się samodzielnie w dowolnym momencie, natomiast ćwiczenia praktyczne można wykonać wraz z nagraniem na dostarczonym symulatorze sieci.

Różnice w sposobie uczestnictwa w zajęciach w obu wariantach można zobaczyć na poniższym filmie, gdzie wszystko jest omówione i zaprezentowane (powiększenie fimu można uzyskać klikając w prawym górnym rogu "otwórz w nowej karcie"):

*Powyższy film składowany jest na Google Drive, który zapewnia optymalną rozdzielczość, dzięki czemu cała prezentacja, a szczególnie zawartość tekstowa konsoli konfiguracji sprzętu, jest wyraźna (dotyczy to pełnego rozmiaru filmu po kliknięciu "otwórz w nowej karcie"). Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz obejrzeć tego filmu z Google Drive, to został on również opublikowany na YouTube pod tym linkiem, ale tam niestety, w zależności od rozmiaru okna przeglądarki, film może być przeskalowany, co powoduje, że jego zawartość często jest mniej wyraźna. W celu zachowania najlepszej możliwej jakości video zalecamy oglądanie tego materiału bezpośrednio z Google Drive (należy kliknąć "otwórz w nowej karcie").