Podstawy Sieci Komputerowych (część 2)

Odpowiednik kursu Interconnecting Cisco Networking Devices (Part 2)
Przygotowanie do egzaminu Cisco 200-105 ICND2 v3.0

Kurs Podstaw Sieci Komputerowych (część 2) można umownie potraktować jako "drugą połowę CCNA". Jest to wiedza uzupełniająca zagadnienia z pierwszej części tego kursu do poziomu wiedzy CCNA. Tematy poruszone na pierwszym kursie są tutaj rozszerzone o zaawansowane konfiguracje i bardziej szczegółowo omówione. Poruszone są również zagadnienia, o których nie wspomniano na pierwszym szkoleniu, a które wchodzą w skład CCNA jak np. łącza WAN.

Zagadnienia omawiane na tym kursie spełniają wymagania programowe najnowszej wersji egzaminu Cisco 200-105 ICND2, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat CCNA - Cisco Certified Network Associate, który jest chyba najpopularniejszym certyfikatem w świecie sieci komputerowych, a jego posiadanie jest absolutną koniecznością i pierwszym krokiem do poważnej kariery sieciowej. Certyfikat ten otwiera możliwości zdobywania kolejnych certyfikatów na poziomach profesjonalnych i eksperckich w dowolnych ścieżkach specjalizacyjnych Cisco. UWAGA! Aby po zdaniu egzaminu 200-105 ICND2 otrzymać certyfikat CCNA należy wcześniej posiadać ważny certyfikat CCENT. W ramach kursu nie jest przeprowadzany egzamin ICND2! Nasza firma nie prowadzi takich egzaminów. Po ukończeniu naszego kursu, który przygotowuje do tego egzaminu, można go zdawać indywidualnie w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych. W ramach szkolenia omawiamy natomiast wszystkie kwestie organizacyjne, więc po ukończeniu kursu słuchacze dokładnie wiedzą, jakie kroki należy dalej podjąć, aby zapisać się na egzamin, zdać go z powodzeniem i uzyskać certyfikat CCNA. Mamy też możliwość zapewnienia wsparcia przy organizacji takiego egzaminu i załatwienia wszelkich formalności - szczegóły można znaleźć w zakładce EGZAMINY. Więcej o samej certyfikacji CCNA można przeczytać na oficjalnej stronie Cisco tutaj.

Program Szkolenia:

Część pierwsza - Switching
 - Wirtualne sieci LAN - protokół VTP
 - Redundancja w sieci lokalnej

 - Protokół STP
 - Protokół HSRP
 - Agregacja łączy

Część druga - Routing
 - Routing dynamiczny
 - Protokoły routingu EIGRP i OSPF

 - Architektura wieloobszarowa OSPF
 - Routing IPv6 (protokoły RIPng, EIGRP, OSPFv3)
 - Podstawy protokołu BGP


Część trzecia - Usługi IP i Sieci WAN
 - Monitorowanie sieci (SNMP, IPSLA, SPAN)
 - Podstawy QoS
 - Architektura łączy WAN
 - Połączenia szeregowe - protokół PPP
 - Protokół PPPoEPorównaj programy szkoleń:


Nasze kursy odbywają się wyłącznie w formie on-line. Technicznie jest to tak zorganizowane, że w niczym nie ustępują normalnym kursom stacjonarnym - spotykamy się na telekonferencji, gdzie wszyscy mogą dyskutować ze wszystkimi, a każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer laboratoryjny oraz podłączony do niego sprzęt sieciowy, który konfiguruje na ćwiczeniach. Dokładnie o formie prowadzenia naszych zajęć można poczytać w zakładce INFORMACJE.

Praktyczny gadżet - tester sieci LAN!Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń, przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych oraz dwa dyplomy ukończenia szkolenia - w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników mamy wyjątkową niespodziankę!
Praktyczny gadżet - tester sieci LAN - niezbędne narzędzie każdego sieciowca!


Szkolenie trwa 35 godzin zegarowych - jest to 10 spotkań po 4h w tygodniu (18:00 - 22:00). UWAGA! Do czasu naszych zajęć nie są wliczone przerwy - proponujemy 35h zajęć, a przerwy liczone są dodatkowo - stąd faktyczna rozpiętość kursu to 10x4h, co daje 40h zegarowych. Dodatkowe 5h to czas przeznaczony na przerwy w zajęciach. Na innych kursach czas przerw najczęściej odejmuje się od oferowanego czasu szkolenia.

Standardowo zajęcia odbywają się w poniedziałki i w środy. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych kurs może się odbyć również w inne dni oraz w innych godzinach (np. edycja tygodniowa we wtorki i w czwartki lub też edycja weekendowa - zajęcia w soboty lub w soboty i w niedziele). Możliwe są wszelkie kombinacje, jednak warunkiem uruchomienia kursu jest uczestnictwo minimum 5 słuchaczy.

Cena szkolenia: 900zł

Najbliższe planowane szkolenia ICND2:

Harmonogram kursu ICND2 - poniedziałki i środy

Ceny podane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to głównie firm lub instytucji, które mają niestandardowe wymagania związane z realizacją szkoleń. W każdej sytuacji nietypowego zamówienia ceny mogą być kalkulowane indywidualnie - zawsze będą jednak jasno przedstawione w dedykowanej ofercie.