Podstawy Sieci Komputerowych (część 1)

Odpowiednik kursu Interconnecting Cisco Networking Devices (Part 1)
Przygotowanie do egzaminu Cisco 100-105 ICND1 v3.0

Kurs Podstaw Sieci Komputerowych (część 1) można umownie potraktować jako "pierwszą połowę CCNA", nie jest to jednak dokładnie kurs CCNA obcięty o połowę. O ile część dotycząca teoretycznych podstaw sieci komputerowych faktycznie jest tożsama z programem szkolenia CCNA, o tyle część praktyczna, dotycząca realizacji konkretnych mechanizmów na urządzeniach nie jest poruszona zbyt dogłębnie. Obejmuje ona swym programem każde z zagadnień poruszanych na kursie CCNA, ale, można powiedzieć, o połowę mniej szczegółowo. Uzupełnienie wszystkich tych tematów do poziomu CCNA znajduje się w drugiej części tego szkolenia.

Zagadnienia omawiane na tym kursie spełniają wymagania programowe najnowszej wersji egzaminu Cisco 100-105 ICND1, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat CCENT - Cisco Certified Entry Networking Technician. Certyfikat ten polecany jest dla osób, które potrzebują mieć ogólną wiedzę sieciową, orientować się jakie możliwości i kierunki dają nam technologie sieciowe, ale bez szczegółów zaawansowanych konfiguracji. Jest to poziom pozwalający też na administrację małymi sieciami komputerowymi. Drugą grupą osób, która może być zainteresowana posiadaniem tego certyfikatu, są inżynierowie, którzy swoją przyszłość wiążą z sieciami komputerowymi, ale tylko w specyficznych obszarach, gdyż certyfikat ten upoważnia do zdawania kolejnych egzaminów profesjonalnych i eksperckich w ścieżkach technologicznych Voice over IP, Wireless i Security. UWAGA! W ramach kursu nie jest przeprowadzany egzamin ICND1! Nasza firma nie prowadzi takich egzaminów. Po ukończeniu naszego kursu, który przygotowuje do tego egzaminu, można go zdawać indywidualnie w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych. W ramach szkolenia omawiamy natomiast wszystkie kwestie organizacyjne, więc po ukończeniu kursu słuchacze dokładnie wiedzą, jakie kroki należy dalej podjąć, aby zapisać się na egzamin, zdać go z powodzeniem i uzyskać certyfikat CCENT. Mamy też możliwość zapewnienia wsparcia przy organizacji takiego egzaminu i załatwienia wszelkich formalności - szczegóły można znaleźć w zakładce EGZAMINY. Więcej o samej certyfikacji CCENT można przeczytać na oficjalnej stronie Cisco tutaj.

Program Szkolenia:

Część pierwsza - Podstawy Sieci
 - Architektura sieci
 - Modele sieci (OSI oraz TCP/IP)
 - Protokoły IPv4 i IPv6
 - Protokół Ethernet
 - Wprowadzenie do systemu IOS
 - Podstawy konfiguracji urządzeń

Część druga - Routing i Switching
 - Routing statyczny
 - Routing dynamiczny

 - Protokół routingu RIPv2

 - Architektura i działanie sieci lokalnej

 - Wirtualne sieci LAN (VLANy)
 - Routing między VLAN'ami
 - Kontrola dostępu do sieci

Część trzecia - Usługi IP
 - Monitorowanie sieci (Syslog)
 - Zarządzanie konfiguracją urządzeń
 - Bezpieczeństwo urządzeń i sieci
 - Listy kontroli dostępu (ACL)

 - Protokół DHCP i DHCP Relay
 - Protokół NAT


Porównaj programy szkoleń:


Nasze kursy odbywają się wyłącznie w formie on-line. Technicznie jest to tak zorganizowane, że w niczym nie ustępują normalnym kursom stacjonarnym - spotykamy się na telekonferencji, gdzie wszyscy mogą dyskutować ze wszystkimi, a każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer laboratoryjny oraz podłączony do niego sprzęt sieciowy, który konfiguruje na ćwiczeniach. Dokładnie o formie prowadzenia naszych zajęć można poczytać w zakładce INFORMACJE.

Praktyczny gadżet - tester sieci LAN!Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń, przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych oraz dwa dyplomy ukończenia szkolenia - w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników mamy wyjątkową niespodziankę!
Praktyczny gadżet - tester sieci LAN - niezbędne narzędzie każdego sieciowca!


Szkolenie trwa 35 godzin zegarowych - jest to 10 spotkań po 4h w tygodniu (18:00 - 22:00). UWAGA! Do czasu naszych zajęć nie są wliczone przerwy - proponujemy 35h zajęć, a przerwy liczone są dodatkowo - stąd faktyczna rozpiętość kursu to 10x4h, co daje 40h zegarowych. Dodatkowe 5h to czas przeznaczony na przerwy w zajęciach. Na innych kursach czas przerw najczęściej odejmuje się od oferowanego czasu szkolenia.

Standardowo zajęcia odbywają się w poniedziałki i w środy. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych kurs może się odbyć również w inne dni oraz w innych godzinach (np. edycja tygodniowa we wtorki i w czwartki lub też edycja weekendowa - zajęcia w soboty lub w soboty i w niedziele). Możliwe są wszelkie kombinacje, jednak warunkiem uruchomienia kursu jest uczestnictwo minimum 5 słuchaczy.

Cena szkolenia: 900zł

Najbliższe planowane szkolenia ICND1:

Harmonogram kursu ICND1 - poniedziałki i środy

Ceny podane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to głównie firm lub instytucji, które mają niestandardowe wymagania związane z realizacją szkoleń. W każdej sytuacji nietypowego zamówienia ceny mogą być kalkulowane indywidualnie - zawsze będą jednak jasno przedstawione w dedykowanej ofercie.