Podstawy Sieci Komputerowych (części 1 i 2)

Odpowiedniki kursów Interconnecting Cisco Networking Devices
Przygotowanie do dwóch egzaminów Cisco ICND v3.0

Cisco daje możliwość uzyskania certyfikatu CCNA na dwa sposoby - albo poprzez zdanie jednego egzaminu CCNA (200-125), albo poprzez zdanie kolejno dwóch egzaminów: ICND1 (100-105) oraz ICND2 (200-105). Można powiedzieć, że oba te egzaminy zawierają po połowie zakresu programu CCNA.

Ponadto po zdaniu egzaminu ICND1 otrzymuje się certyfikat CCENT - Cisco Certified Entry Networking Technician. Certyfikat ten polecany jest dla osób, które potrzebują mieć ogólną wiedzę sieciową, orientować się jakie możliwości i kierunki dają nam technologie sieciowe, ale bez szczegółów zaawansowanych konfiguracji.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany uzyskaniem certyfikatu CCENT, to może przystąpić do oferowanego przez naszą Akademię kursu "Podstawy Sieci Komputerowych (część 1)", który zawiera program wymagany do egzaminu ICND1 w najnowszej wersji 100-105. Kurs taki trwa połowę krócej niż CCNA i zawiera połowę programu CCNA.

Jeśli ktoś już posiada certyfikat CCENT i byłby zainteresowany uzupełnieniem wiedzy i uzyskaniem certyfikatu CCNA, to może przystąpić do oferowanego przez naszą Akademię kursu "Podstawy Sieci Komputerowych (część 2)", który zawiera program wymagany do egzaminu ICND2 w najnowszej wersji 200-105, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat CCNA. Kurs taki trwa połowę krócej niż CCNA i zawiera drugą połowę materiału CCNA.

Szczegóły poszczególnych kursów są opisane na dedykowanych podstronach:


Porównanie programów szkoleniowych: